Musykwein De Tynje

Vanuit meerdere organsiaties is na realisering van het gerestaureerde Pipegaelsgeaplein een verzoek gekomen voor een podium. Een podium welke geschikt moest zijn voor uitvoeringen van onder meer De Bazuin, De Boljeijers, Het Tynster Manljuskoar, De Turftrapers en de Doarpsrounte. Na vele omzwervingen zijn we terecht gekomen in De Achterhoek, waar een mobiele muziekkoepel te koop stond. De muziekkoepel was gegrepen door de tand des tijds, hierdoor voor ons een grote uitdaging. Met verschillende vrijwilligers is een start gemaakt met de restauratie van de mobiele muziekkoepel.

De restauratie is afgerond. De vloer van de wagen is vervangen, het ijzerwerk gestraald en geverfd en waar nodig vervangen. De hekjes zijn opnieuw gemaakt door lerrlingen van De Friese Poort en geverfd door vrijwilligers. Het zeilwerk was in dusdanige staat dat dit is vervangen door onze lokale zeilmaker Dijkstra Zeilmakerij.

Tijdens Kroningsnacht Tijnje op maandag 29 april 2013 hebben wij de Musykwein gepresenteerd aan het dorp. Voor meer informatie zie onze contact pagina.

Musykwein De Tynje

De mobiele muziekkoepel heeft tot doel het kostenloos ondersteunen van lokale verenigingen van Tijnje tijdens evenementen van allerlei aard.